showcase demo picture

Kurs Shiatsu

Wraz z Europejskim Instytutem Shiatsu z siedzibą w Monachium, zapraszamy na Profesjonalny kurs Shiatsu. Szkolenie skonstruowane jest z 7 poziomów w obrębie 3 części:

  1. Tradycyjny system Meridianów – Poziom 1-3 
  2. System Meridianów  koncepcja Mistrza Masunagi – poziom 4-5
  3. Shiatsu w praktyce terapeutycznej poziom 6-7 


Profesjonalny kurs Shiatsu – POZIOM 1

Kiedy:    2-4 oraz 9-11 marca 2018  (piątki w godzinach 17:30 -21:00, soboty i niedziele 10:00-18:00)
Gdzie:    tba
Cena:    1640 zł (obowiązuje wpłata zaliczki 300 zł celem rezerwacji miejsca przy wpłacie do 10 lutego 2018) 1790 zł (po wpłacie zaliczki po10 lutym) – jest to cena za 2 pełne weekendy szkolenia (33 godziny)

Nr konta:  81 1240 4650 1111 0010 3959 6304  
                Katarzyna Nowicka Bank PEKAO S.A
                tytuł przelewu: Zaliczka, kurs Shiatsu, (Imię_Nazwisko) 

Pytania? Pisz śmiało:  shiatsu.expert@gmail.com

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniach z Europejskim Instytutem Shiatsu?

ESI (European Shiatsu Institute) jest jedną z pierwszych szkół Shiatsu w Europie i odegrał pionierską rolę w rozwoju i rozpowszechnianiu tej techniki w wielu krajach naszego kontynentu. Siedziby w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Włoszech pozwalają na kontynuowanie poszczególnych poziomów w dowolnym miejscu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zawodowemu nauczycieli (niektórzy praktykują od 30 lat), ESI jest w stanie zagwarantować wykształcenie na najwyższym poziomie. 

Styl nauczania ESI jest żywy i wszechstronny. Jego jasna struktura łącząca w sobie niezbędną teorię i  praktykę pozostawia także miejsce i czas na  osobiste eksperymenty  i doskonalenie techniki. Niezależnie od tematyki poszczególnych stopni kursu Shiatsu szczególną uwagę przywiązuje się do rozwoju i pogłębiania indywidualnej wrażliwości, percepcji energii oraz starannej i pełnej szacunku interakcji z odbiorcami. Faza ciszy, relaksu i medytacji pomagają pogłębić i zintegrować nabytą podczas kursu wiedzę.
Uczestnicy nabywają wiedzę z zakresu konwencjonalnej anatomii i fizjologii jak również zasad  tradycyjnej medycyny chińskiej (TCM). to wszystko odbywać się będzie podczas specjalistycznych seminariów i samodzielnej praktyki pod naszym nadzorem.
Nasi uczniowie będą proszeni o przeprowadzenie odpowiednich godzin samodzielnych praktyk oraz o poddanie się serii zabiegów by eksperymentować na sobie głębię i jakość działania Shiatsu. 

Ukończenie 7 poziomów pozwoli Państwu na uzyskanie Certyfikatu Europejskiego Instytutu Shiatsu i pracę na międzynarodowej arenie.

Poniżej zamieszczamy opis każdego z poziomów:

Poziom 1

Kurs dla początkujących wprowadzi nas w arkany wiedzy o 12 tradycyjnych meridianach, znanych i również wykorzystywanych w akupunkturze, Tai Chi, Qigong oraz podobnych dalekowschodnich metod. Oprócz poznawania kanałów energetycznych, ich znaczenia i funkcji większa część czasu poświęcona będzie na ćwiczenia praktyczne, gdzie zabieg polega na technikach nacisku dłoni na meridianach. Dodatkowo będą przeprowadzane ćwiczenia pogłębiające odczuwanie przepływu energii życiowej (Ki) u siebie i kolegów.

Poziom ten jest idealnym zapoznaniem się z Shiatsu, skupionym na nauce praktykowania prostych zabiegów, które to uczestnik będzie mógł przeprowadzać dla rodziny i przyjaciół.

Poziom 2

W poziomie  drugim przeanalizujemy dokładniej wcześniej poznane techniki  oraz pogłębimy wiedzę o meridnianch w odniesieniu do pięciu elementów ( etapy transformacji), jednym z głównych pojęć Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (MTC). Pogłębimy techniki z poziomu pierwszego  wprowadzając użycie kciuka. Poznamy tez umieszczenie istotnych  punktów YU oraz punktów pokrewnych które odgrywają znaczącą rolę w zabiegach MTC. Na koniec w celu poprawienia percepcji własnej energii zostaną przedstawione ćwiczenia Makko-ho  czyli rozciąganie meridianów.

Poziom 3

Na tym poziomie  nauczymy się technik, które obejmują wykorzystanie przedramion, łokci i kolan; wzorców wykonywania zabiegów minimalizujących wkładany wysiłek fizyczny oraz elementy rozciągania i rotacji stawów. Nabierzemy umiejetnosci do pracy w różnych odciążających pozycjach oraz różnych miejscach ( np. biura, domu, szpital itp) 
Do punktów Yu z poziomu 2 rozszerzymy o punkty Bo, które są wyjątkowo skuteczne  ostrych przypadkach. Pod koniec poziomu 3 uczniowie przyswoją podstawowych zasady oraz szeroki zakres technik Shiatsu i będą w stanie wykonywać proste i praktyczne zabiegi dla rodziny i / lub przyjaciół.

Poziom 4

Czwarty poziom pozwoli nam zapoznać się z systemem meridianów według mistrza Shizuto Masunagi, jednego z głównych propagatorów shiatsu na świecie to jego nurt jest w chwili obecnej najbardziej cenionym stylem shiatsu na świecie „ Zen Shiatsu”. Jego sposób postrzegania energetyki człowieka otworzył  dla shiatsu zupełnie nowy wymiar, wymiar duchowy. Jego meridiany, wyróżniają się od systemu meridianów tradycyjnych, wyrażają aspekty i funkcje życiowe człowieka manifestując wszystkie poziomy jego życia.  W ten sposób możemy pojąc ze efekt zabiegu Shaistu nie ogranicza się tylko do ciała fizycznego lecz ma wpływ na cały system energetyczny odbiorcy. Głównymi argumentami tego bardzo interesującego kursu będą: Fuku Shin( Hara-ocena energetyczna ) Wzajemna relacja Kyo Jitsu ( jakość przepływu enegii) i praca na meridianach.

Poziom 5 

Na piątym poziomie będziemy rozszerzać wiedzę nabytą na  poziomie czwartym. Ważnym argumentem tego kursu będzie pogłębianie wiedzy o meridianach, tak o ich przebiegu jak o właściwościach energetycznych w relacji Kyo /Jitsu. Ta koncepcja zostanie pogłębiona razem z innymi aspektami teoretycznymi tak jak HaikoShin (Ocena energetyczna na plecach) i BoShin (wizualna ocena energetyczna) Dodatkowo program zostanie  wzbogacony w bagaż techniczny pozwalający na pracę na meridianach w różnych pozycjach. Celem tego kursu będzie wykonanie całościowego zabiegu opartego na dokładnej analizie energetycznej. 

Poziom 6 

Uczestnicy w szczegółowy sposób będą pogłębiali wiele aspektów Shiatsu jak zastosowanie ‘dłoni matki dłoni córki’, integracji Kyo/Jitsu i ich funkcji w odniesieniu do pracy terapeutycznej, czy kontynuowanie pracy nad energetycznymi percepcjami zmysłowymi. Uczniowie zaczną odkrywać swój własny styl pracy, swoje mocne strony i będą z nimi eksperymentować by jakość ich zabiegu była na najwyższym poziomie. 
Na koniec tego poziomu uczniowie będą potrafili ocenić stan osoby poddawanej zabiegowi i dopasować go do jej potrzeb by uzyskać jak najlepszy efekt. Podczas 6 poziomu uczniowie będą opisywać oraz poddawać analizie wśród grupy uczestników wykonywane zabiegi.
Przewidziany jest również egzamin pisemny. Dodatkowo każdy z uczniów będzie miał indywidualne spotkanie z nauczycielem, by rozpatrzyć swoje mocne strony i ustalić elementy pracy potrzebujące  udoskonalenia.

Poziom 7

To ostatni krok do stania się pełnowartościowymi profesjonalistami . Na tym poziomie zostanie zintegrowana dotychczas nabyta wiedza: Aspekty teoretyczne i praktyczne, zdolność odczuwania przepływu energii, oraz inne kompetencje terapeutyczne. Głównymi tematami na których będzie skoncentrowany ten poziom będą :Percepcja i analiza energetyczna osoby, wzajemna zależność między dolegliwościami a sytuacją życiową osoby, potencjał i jego ekspresja energetyczna . Dodatkowo zostanie pogłębiona  wiedza o reakcjach energetycznych  na  meridianach w zależnosci od rytmu i siły wykonywanych uciśnięć na punktach Tsubo.  Oprócz tego zostaną podane nowe techniki pomagające dostroić się do zmian zachodzących w przepływie energii w meridianach. Zostanie też zadedykowana odpowiednia przestrzeń aby przygotować terapeute do pracy zawodowej jakimi są : relacja z pacjentem, przestrzeń pracy, marketing, tożsamość zawodowa, kodeks etyki zawodowej. 

Bardzo ważna część siódmego poziomu obejmuje przedyskutowanie napisanych prac, które muszą być oddane przed rozpoczęciem tego poziomu . Taka praca ma zawierać opis sesji wykonywanych na poszczególnych odbiorcach w ciągu 6 miesięcy. Weryfikacja wiedzy teoretycznej oraz praktycznej zostanie oceniona przez dwóch nauczycieli.

 

ZAPRASZAMY!

Return to Previous Page

Gabinet Terapii Naturalnych Shiatsu-Mirakla

ul. Kremerowska 2/1a, 31-130 Kraków, Mobile: +48 694 618 782, E-mail: shiatsu.expert@gmail.com